Tekst

Door middel van (web)tekst leveren we informatie naar onze klanten en we houden ze daarmee goed op de hoogte. We willen de juiste doelgroep bereiken en houden rekening met de juiste tone of voice. BPD maakt regelmatig gebruik van tekstschrijvers. Onder andere voor het schrijven van webteksten, voor het afnemen van interviews en/of het schrijven van tekst voor flyers en/of magazines etc. BPD hanteert hierbij de volgende voorwaarden.

Briefing aanleveren tekst

 • Zie schrijfwijzer
 • Geef de navigatie van website door. Is het gebiedssite met wijk(en) of alleen een projectsite?

Stap 1: Voorwaarden BPD ism tekstschrijver

Voorwaarden BPD Ontwikkeling B.V., gevestigd te Amsterdam, met betrekking tot het gebruiksrecht op de aangeleverde tekst.

 1. [Naam] geeft BPD Ontwikkeling B.V., en alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna ‘BPD’, het wereldwijde, onbeperkte, royaltyvrije, exclusieve recht om de door [naam] aangeleverde tekst voor intern en extern gebruik, online, offline, te bewerken, publiceren, reproduceren, verspreiden en te vertonen. Dit recht omvat commercieel en niet-commercieel gebruik, waarbij geen naamsvermelding en/of aanvullende toestemming van [naam] nodig is.

 2. Onder het bewerken van de aangeleverde tekst wordt onder andere verstaan het vertalen, maar ook het toevoegen, weghalen, wijzigen van de tekst, het herzien van opmaak en inhoud en het toevoegen van afbeeldingen of ander beeldmateriaal. [naam] ziet af van zijn/haar persoonlijkheidsrechten voor zover toegestaan door de wet.

 3. [naam] garandeert de aangeleverde tekst geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

 4. [naam] vrijwaart BPD in het geval van eventuele claims van derden met betrekking tot de door [naam] aangeleverde tekst.

 5. Door [naam] gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Graag ontvangen we jouw akkoord en jouw offerte.

Met vriendelijke groet,

Stap 2: Je ontvangt de offerte/voorstel

Stap 3: Bevestiging opdracht

Als je de opdracht bevestigt, dan is het juridisch noodzakelijk om de volgende zin op te nemen:

‘Hierbij bevestigen we dat de voorwaarden over het gebruik van de door jou aan te leveren tekst van toepassing zijn op onze opdracht. Deze voorwaarden hebben we je op [datum] toegestuurd.’

Tekstschrijvers

 • Tekstbureau Blieck Context
 • Stephanie de Blieck
 • 06-293 920 35
 • stephanie@blieckcontext.nl

Website Blieck Context

 • Sanna schrijft
 • Sanna Helmer | € 72,50 per uur
 • 06-143 774 40
 • info@sannaschrijft.nl

Website Sanna schrijft

 • IKschrijfwel.nl
 • Ilja Kraaier
 • 06-106 555 50
 • ilja@ikschrijfwel.nl

Website Ilja Kraaier

 • mycreativecommunication.com
 • Melanie Fissendjidis
 • Tel.nr. : 06 488 67 801
 • melanie.fissendjidis@gmail.com

Website Melanie Fissendjidis

 • CommSa
 • Dominique Ryckebosch
 • 06-290 558 53
 • dryckebosch@commsa.nl

Website CommSa

 • ZINNEN Communicatie
 • Sandra Moerman
 • 06-506 822 42
 • info@zinnencommunicatie.nl

Website Zinnen Communicatie

 • Jacquet 
 • Janet Veenstra: 06-505 172 52
 • Jean-Jacques Jouret: 06-200 006 09
 • info@jacquetcommunicatie.nl

Website Jacquet

 • Crumble& 
 • Valerie: 06 - 42 25 68 83
 • valerie@crumbleand.nl

Download de pitch van Valerie
  Checklist livegang
  Schrijfregels