Website klaar?

En dan is het moment daar om de nieuwe website live te laten zetten! Heb je prachtige beelden en goede tekst verwerkt? Realistische AI's en plattegronden laten maken? Of heb je extra uitgepakt met een drone of vette VR tour? Check met deze handige lijst of je in Umbraco niets over het hoofd hebt gezien en of alles goed ingesteld staat. Voor Salesforce geldt een andere lijst.

Home gebied/wijk

 • Is CTA links ingesteld.
 • Is CTA rechts ingesteld.
 • Is eerste alinea aangevinkt als body tekst (<H1>).
 • Staat mapbox kaart op home gebied, zoomnivo 15 (tenzij gebied groter is, dan zoomnivo lager instellen).
 • Staat mapbox kaart op home wijk zoomnivo 15, tenzij er al woningaanbod is dan zoomnivo op 17 instellen.
 • Is gebied/wijk ingetekend in mapbox.
 • Zijn onderaan de pagina de doorverwijzingen geplaatst.

Overige pagina's

 • Is eerste alinea aangevinkt als body (<H1>).
 • Staat mapbox kaart op pagina bereikbaarheid, laten openen op bereikbaarheid, zoomnivo 15.
 • Staat mapbox kaart op pagina voorzieningen, laten openen op voorzieningen, zoomnivo 15.
 • Zijn alle eerste tekstblokken op alle contentpagina's ingesteld op H1.
 • Staat de weergave van de pagina Woningen op Hestia Area Properties Page (tab Info).
 • Zijn op iedere contentpagina doorverwijzingen geplaatst, ook op nieuwspagina én ook in nieuwsberichten.
 • Denk aan het plaatsen van de Duurzaamheidspagina op gebied en wijkniveau. Kies daarna welke pagina je gaat plaatsen op wijkniveau. Je hebt de keuze voor doelgroep Structuurzoekers, Verantwoordelijken of de Statusbewusten. Vink de duurzaamheidsopties op de pagina aan. Stel de pijlers in op gebiedsniveau in Salesforce en vul de tekst in voor de infobox.

Algemeen

 • Is het logo van de website transparant wit en transparant zwart (dus niet een combi van zwart/wit).
 • Is de favicon transparant ingevuld, deze mag wel in kleur.
 • Is Error 404 pagina gepubliceerd: tekst indien nodig aanpassen in 'je' (staat standaard op u).
 • Is Error 500 pagina gepubliceerd: tekst indien nodig aanpassen in 'je' (staat standaard op u). 
 • Bij configuratie interne hyperlinks instellen naar de 404 en 500 pagina. Dat doe je bij de velden Backoffice_CT-AreaSiteSettings.PT-error404 en Backoffice_CT-AreaSiteSettings.PT-error500.Name
 • Zijn alle algemene pagina's gepubliceerd: Disclaimer, Privacy Statement en Klachten. Let op: dit zijn lege pagina's. Je moet deze pagina's nog wel koppelen aan de juiste generieke content. Dat doe je door bij veld 'Toon content van pagina' in de map 'algemene gedeelde pagina's' de juiste pagina te selecteren.
 • Is de SEO description op iedere pagina (m.u.v. enkele servicepagina's) en ook nieuwsberichten ingevuld.
 • Zijn de titles goed ingericht voor SEO.
 • Zijn alle servicepagina’s geplaatst, weet dat als je deze kopieert vanaf de inspiratiecontent website dat dan sowieso goed gaat.
 • Is het meest recente format faq gebruikt (idem, gaat goed als je deze kopieert vanaf de inspiratiecontent website).
 • Zijn alle vragen van de faq inhoudelijk goed beantwoord.
 • Zijn de contentpagina's in het algemeen dynamisch opgebouwd denk hierbij bijv. aan niet teveel wit, of teveel tekst, interpunctie.
 • Linkt de hoofdpagina door naar de eerstvolgende gepubliceerde pagina als dit afwijkt van standaard, bijv. als visie niet wordt gepubliceerd.
 • Linkt de hoofdpagina Service door naar de pagina 'Mijn Eigen Huis'.
 • In het geval van gebruik BPD Logo(s) is/zijn deze dan uit de map 'BPD Logo' geupload en zo ja is dan het goede logo op de juiste plek gebruikt.
 • Is het beeld- en/of fotomateriaal qua op elkaar afgestemd bijv. qua kleur (bijv. geen pastel bij harde kleuren) of passend bij de skin.
Vorige checklist Website omzetten naar referentie onepager
Volgende checklist Bouwnummer teksten schrijven